Яагаад хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа амжилтгүй болдог вэ?

Сүүлийн 12 сар
, 2020.06.08

Агуулгын төрөл: Онцлох агуулга. Нийтлэл. Судалгаа, шинжилгээ.
Салбар: Худалдаа. Үйлчилгээ.
Төрөл: Гадаад.
Сэдэв: Хэрэглэгчтэй харилцах менежемент. Хэрэглэгчийн зан төлөв. Хэрэглэгчийн судалгаа.
Xэмжээ: 6-10 нүүр.
Огноо: Сүүлийн 12 сар.
Xэмжээ: нүүр
Агуулгын дугаар:
Формат:

Нийтлэлчийн товч санаа: Нийтлэлийн тухай товчхон: Rent-A-Car компанийн ESQi систем нь байгууллагын удирдах зөвлөлийн хурлын гол хэлэлцэх асуудлын нэг болсон байна. Учир нь энэхүү систем нь үнэхээр хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг хэмжиж чадаж байна уу гэдэг нь эргэлзээ төрүүлж эхэлсэн юм. Ингэхдээ тэд хариултыг нь маркетинг болон харилцагчийн удирдлагын үйлчилгээний албанаасаа асуусан байна. Гэвч нь энэ нь маш том алдаа, алдаа нь системдээ бус асуулгандаа байгаад юм.