Харилцааны 7C

Сүүлийн 12 сар
, 2020.06.08

Агуулгын төрөл: Маркетеруудын багаж.
Төрөл:
Огноо: Сүүлийн 12 сар.
Xэмжээ: нүүр
Агуулгын дугаар:
Формат:

Нийтлэлчийн товч санаа: Багажийн гол санаа: Бид өдөр бүр хэн нэгэнтэй ажлын шаардлагаар харилцаа үүсгэдэг. Ялангуяа маркетеруудын ажлын гол онцлог харилцаан дээр тулгуурлаж байдаг билээ. Тэгэхээр харилцааны үр дүнгээс шалтгаалж олон амжилттай гэрээ хэлэлцээр хийгдэж, бизнес өсөн дэвших боломж бүрддэг байна. Тэгвэл та энэхүү нийтлэлээр харилцааг үр дүнтэй бий болгох 7 аргаас суралцах болно.