Толгойлох матриц

Нийтлэл
admin, 2016.07.01

Агуулгын төрөл: Онцлох агуулга. Нийтлэл.
Xэмжээ: нүүр
Агуулгын дугаар: PDF-2016-03-MN
Формат: PDF

Нийтлэлчийн товч санаа: Кэмпбэл, Гоүлд, Александр нар үзэхдээ байгууллага эдгээр хоёр асуултанд хариулах шаардлагатай. Байгууллага өөрийн үйл ажиллагааг зөвхөн эдийн засгийн хүрээнд буюу бий болгосон санхүүгийн эх үүсвэрээр зөвтгөх нь учир дутагдалтай. Харин сайн овоглогч байгууллага нь тухайн бизнесийг эгнээндээ нэгтгэснээр хэнээс ч илүү үнэт чанарыг бүтээж чаддаг. Энэ тохиолдолд толгойлох давуу тал (parinting adventage) бий болдог бөгөөд толгойлох давуу тал корпорацийн төвшний стратегийн гол цөм байх учиртай юм. Корпораци бизнесийн нэгжийн үйл ажиллагаанд хувь нэмэр оруулж чадах эсэх нь аливаа боломж хийгээд корпорацийн чадавхийн хоорондох нийцлээс шууд хамааралтай байх юм.