Гишүүнчлэлийн эрх авах

цахим хуудсанд бүртгүүлэх 8 шалтгаан

Гишүүнчлэл

Энгийн
25500.0
10ш агуулга унших, татах эрх
2сар -ын хугацаа
Маркетер
55500.0
30ш агуулга унших, татах эрх
4сар -ын хугацаа
Академик
150000.0
100ш агуулга унших, татах эрх
12сар -ын хугацаа