Гибрид маркетинг

Сүүлийн 24 сар
, 2018.06.12

Агуулгын төрөл: Онцлох агуулга. Нийтлэл.
Салбар:
Төрөл:
Сэдэв:
Xэмжээ: 1-5 нүүр.
Огноо: Сүүлийн 24 сар.
Xэмжээ: нүүр
Агуулгын дугаар:
Формат:

Нийтлэлчийн товч санаа: Мэдээллийн технологийн хөгжил нь маркетингийн үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой болж байгаа энэ цаг үед компаниуд “гибрид” албан тушаал шинээр үүсгэжээ.Маркетингийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч Gartner компанийн 2012 онд хийсэн судалгаагаар Маркетинг эрхэлсэн захирлуудын мэдээлэл технологийн зардал 2017 онд Мэдээлэл технологи эрхэлсэн захирлуудын цалингаас их байна гэж тооцоолжээ.