Брэнд төрсөн түүх "Полугар" яаж үүссэн бэ

Сүүлийн 24 ба түүнээс дээш сар
admin, 2016.07.01

Агуулгын төрөл: Судалгаа, шинжилгээ. Брэндийн түүх.
Салбар: Худалдаа.
Төрөл: Гадаад.
Сэдэв: Брэнд хөгжүүлэлт. Олон улсын маркетинг. Кампанит ажил.
Xэмжээ: 1-5 нүүр.
Огноо: Сүүлийн 24 ба түүнээс дээш сар.
Xэмжээ: нүүр
Агуулгын дугаар: MT201305-PDF-MN
Формат: PDF

Нийтлэлчийн товч санаа: Манай улсад архи, согтуурлуулах ундааны хэрэглээ зөвхөн согтууруулахад чиглэхээс гадна өдөр тутмын амьдарлын туслгалаа олсоноор архи уух төрөл бүрийн зан үйлтэй болсоныг утга уран зохиолын нэрт алдартрууд болох Гогольоос авхуулаад Ероввын уран бүтээлээс харж болно.